Коаліція громадських організацій та ініціатив
за вільну від тютюнового диму Україну

Головна сторінка

Все про нас

Документи
Учасники
Проекти
Бюлетені
Прес-релізи

Ми про все

Новини
Аналітика
Закони
Накази, постанови
Рамкова Конвенція з Контролю над Тютюном
Досвід друзів
Основні Факти Про Тютюн
Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe
Сайт противостояния табачной индустрии
Центр помощи бросающим курить КВИТ
Система Информации на Русском языке по Профилактике Алкогольных, Табачных и прочих Интоксикантных Проблем
Журнал тех, кто не боится быть трезвым
Alcohol and Drug Information Centre - ADIC-Ukraine
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2009 р. № 940

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року

Мета Програми

Метою Програми є збереження та зміцнення здоров’я населення, захист від наслідків споживання тютюну і впливу тютюнового диму, мінімізація соціальних, екологічних та економічних наслідків тютюнокуріння шляхом проведення заходів боротьби проти тютюну на національному та місцевому рівні.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Досвід інших країн свідчить, що варіантом ефективного розв’язання проблеми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення в Україні є здійснення комплексу таких заходів:

проведення цілеспрямованої профілактичної роботи серед широких верств населення з метою підвищення рівня поінформованості про шкідливий вплив активного та пасивного тютюнокуріння на здоров’я, токсичні речовини тютюнового диму, методи припинення вживання тютюну;

створення системи надання допомоги у припиненні вживання тютюну і забезпечення лікування залежності від тютюну з відповідним навчанням медичних працівників;

поступове підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби з метою сприяння досягненню цілей у галузі охорони здоров’я, спрямованих на скорочення обсягу споживання тютюну;

вжиття заходів для ліквідації всіх форм незаконної торгівлі тютюновими виробами;

встановлення заборони щодо:

- поширення будь-якої реклами тютюнових виробів, зокрема шляхом надання їх виробниками спонсорської допомоги, стимулювання продажу таких виробів;

- куріння у громадських та на робочих місцях.

Виконання зазначеного комплексу заходів відповідає положенням Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я із боротьби проти тютюну, ратифікованої Законом України від 15 березня 2006 р. № 3534-IV, і дасть змогу суттєво знизити рівень поширення вживання тютюнових виробів та відповідно рівень захворюваності і смертності, спричинених вживанням тютюну або впливом тютюнового диму.

Розв’язання проблеми можливе шляхом здійснення комплексу заходів двома етапами.

На першому етапі (2009—2010 роки) передбачається:

удосконалити законодавство, зокрема податкове, з урахуванням Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, в тому числі виконання статей конвенції, запропонованих Конференцією Сторін Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, та актів Європейського Союзу у цій сфері;

розробити програми підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних, соціальних та педагогічних працівників, які забезпечують здійснення заходів щодо запобігання вживанню тютюнових виробів і зменшення їх шкідливого впливу на здоров’я  населення та проводять лікування залежності від тютюну;

включити до програм підготовки та перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних, соціальних і педагогічних працівників спеціальні теми стосовно засобів і заходів профілактики та припинення вживання тютюнових виробів;

інформувати населення про небезпеку, ризики та шкідливі наслідки для здоров’я, пов’язані із вживанням тютюну і впливом тютюнового диму, їх негативні економічні та екологічні наслідки, про шкідливі речовини та інгредієнти, що містяться у складі тютюнових виробів та виділяються з тютюновим димом, а також переваги припинення вживання тютюну і здорового способу життя;

розробити механізм координації роботи центральних органів виконавчої влади у сфері реалізації державної політики щодо запобігання вживанню тютюнових виробів і зменшення їх шкідливого впливу на здоров’я населення;

створити систему моніторингу вживання тютюну та ефективності заходів у сфері охорони здоров’я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;

ознайомити медичних працівників закладів охорони здоров’я всіх форм власності з методами надання особам, які бажають позбутися залежності від тютюну, відповідної лікувально-профілактичної допомоги, а також розробити та впровадити у практику стандарти якості надання такої допомоги.

На другому етапі (2011—2012 роки) передбачається:

включити інформацію про вживання тютюнових виробів особами, які звернулися до закладів охорони здоров’я, до медичної звітної та облікової документації закладів охорони здоров’я всіх форм власності;

запровадити систему надання допомоги з профілактики, діагностики та лікування залежності від тютюну;

проводити наукові дослідження щодо запобігання вживанню тютюнових виробів та лікування залежності від тютюну;

брати участь у міжнародному співробітництві з відповідними міжнародними організаціями з питань здійснення контролю та протидії протиправному обігу тютюнових виробів для вжиття спільних заходів до запобігання поширенню вживання тютюнових виробів та боротьби з тютюнокурінням, гармонізації державних стандартів, якими визначаються вимоги до безпеки тютюнових виробів, з міжнародними стандартами.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

зменшити обсяг вживання тютюнових виробів і знизити рівень поширення тютюнокуріння і попиту на зазначені вироби в Україні;

підвищити рівень поінформованості населення про шкідливий вплив вживання тютюнових виробів на здоров’я;

поліпшити якість надання медичної допомоги у лікуванні залежності від тютюну, що збільшить питому вагу осіб, які відмовилися від куріння;

зменшити обсяг незаконної торгівлі тютюновими виробами;

знизити рівень захворюваності та смертності від хвороб, пов’язаних із вживанням тютюну або впливом тютюнового диму;

збільшити тривалість життя населення;

знизити показники впливу тютюнового диму на здоров’я населення;

зменшити рівень забруднення навколишнього природного середовища побутовими відходами тютюнових виробів;

отримувати додаткові надходження до державного бюджету в результаті збільшення ставок акцизного збору на тютюнові вироби;

проводити моніторинг здійснення заходів державної політики щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяг та джерела фінансування

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, інших джерел.

Обсяг фінансування Програми уточнюється під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.

Для виконання Програми залучається міжнародна інформаційна, науково-технічна та фінансова допомога відповідно до положень Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну.

_____________________

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ

Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 p. № 797 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 41, ст. 1371).

2. Програму затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 940.

3. Державний замовник — МОЗ.

4. Керівник Програми — Міністр охорони здоров’я.

5. Виконавці заходів Програми — центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські організації.

6. Строк виконання — 2009—2012 роки.

7. Прогнозний обсяг та джерела фінансування.

Джерела фінансування

Обсяг фінансування (тис. гривень)

У тому числі за роками

 

 

2009

2010

2011

2012

Державний бюджет

2677,3

 

729,8

1221,9

725,6

у тому числі кошти, виділені для МОЗ

2677,3

 

729,8

1221,9

725,6

Місцеві бюджети

 

 

 

 

 

Інші джерела

4000

4000

 

 

 

Усього

6677,3

4000

729,8

1221,9

725,6

 

horizontal rule

http://adic-ukraine.narod.ru /coalition/

Hosted by uCoz