оал≥ц≥¤ громадських орган≥зац≥й та ≥н≥ц≥атив
за в≥льну в≥д тютюнового диму ”крањну

√оловна стор≥нка

¬се про нас

ƒокументи
”часники
ѕроекти
Ѕюлетен≥
ѕрес-рел≥зи

ћи про все

Ќовини
јнал≥тика
«акони
Ќакази, постанови
–амкова  онвенц≥¤ з  онтролю над “ютюном
ƒосв≥д друз≥в
ќсновн≥ ‘акти ѕро “ютюн
Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe
—айт противосто¤ни¤ табачной индустрии
÷ентр помощи бросающим курить  ¬»“
—истема »нформации на –усском ¤зыке по ѕрофилактике јлкогольных, “абачных и прочих »нтоксикантных ѕроблем
∆урнал тех, кто не боитс¤ быть трезвым
Alcohol and Drug Information Centre - ADIC-Ukraine
 

“екст документа:   ќЌ÷≈ѕ÷≤я ƒержавноњ ц≥льовоњ соц≥альноњ програми зменшенн¤ шк≥дливого впливу тютюну на здоров'¤ населенн¤ на 2008-2012 роки797- редакц≥¤ в≥д 04.06.2008

√ерб ”крањни

—’¬јЋ≈Ќќ
розпор¤дженн¤м  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни
в≥д 4 червн¤ 2008 р. є 797-р

 

 ќЌ÷≈ѕ÷≤я
ƒержавноњ ц≥льовоњ соц≥альноњ програми
зменшенн¤ шк≥дливого впливу тютюну на здоровТ¤
населенн¤ на 2008Ч2012 роки

¬изначенн¤ проблеми, на розвТ¤занн¤
¤коњ спр¤мовуЇтьс¤ ѕрограма

“ютюнокур≥нн¤ Ї одним з найб≥льш негативних чинник≥в, що впливають на здоровТ¤ населенн¤, зокрема призвод¤ть до виникненн¤ серцево-судинних та хрон≥чних легеневих захворювань, р≥зноман≥тноњ онколог≥чноњ патолог≥њ. «а оц≥нками експерт≥в ¬ќќ«, в ”крањн≥ в≥д хвороб, повТ¤заних з кур≥нн¤м, щороку помираЇ майже 100 тис. ос≥б, що становить 13 в≥дсотк≥в загального р≥вн¤ смертност≥.

—л≥д зазначити, що небезпечним Ї пасивне кур≥нн¤, особливо дл¤ д≥тей та молод≥. ¬ќќ« д≥йшла висновку про те, що пасивне кур≥нн¤ може бути причиною бронх≥т≥в, пневмон≥њ, напад≥в астми, ≥нфекц≥й середнього вуха, серцево-судинних та невролог≥чних ускладнень тощо. Ќеобх≥дно також враховувати т≥сний звТ¤зок м≥ж кур≥нн¤м та наркоман≥Їю Ч серед наркоман≥в 85 в≥дсотк≥в тих, хто курив чи курить. ѕ≥двищеним Ї ризик розвитку наркотичноњ залежност≥ серед п≥дл≥тк≥в, матер≥ ¤ких курили п≥д час ваг≥тност≥.

«а даними опитуванн¤ ƒержкомстату, р≥вень тютюнокур≥нн¤ серед ос≥б 12 рок≥в ≥ старше п≥двищивс¤ з 22,9 в≥дсотка в 2002 роц≥ до 25,4 в≥дсотка в 2006 роц≥. «агальна к≥льк≥сть курц≥в дос¤гаЇ майже 10 млн. ос≥б.

ќбс¤ги виробництва тютюнових вироб≥в в ”крањн≥ за останн≥ пТ¤ть рок≥в зб≥льшилис¤ майже на 50 в≥дсотк≥в.

“ютюновий дим, сигаретн≥ недопалки, а також в≥дходи тютюнового виробництва Ї чинниками забрудненн¤ навколишнього природного середовища.

јнал≥з причин виникненн¤ проблеми та обірунтуванн¤
необх≥дност≥ њњ розвТ¤занн¤ програмним методом

«б≥льшенн¤ обс¤г≥в вживанн¤ тютюнових вироб≥в в ”крањн≥ зумовлено розвитком њх виробництва та актив≥зац≥Їю рекламноњ д≥¤льност≥ виробник≥в, недосконал≥стю законодавства у сфер≥ контролю над тютюном, недостатн≥стю контролюючих та регулюючих заход≥в, в≥дсутн≥стю д≥Ївого механ≥зму захисту населенн¤ в≥д впливу тютюнового диму в громадських м≥сц¤х, на виробництв≥ та в навчальних закладах, недосконал≥стю просв≥тницькоњ роботи з питань здорового способу житт¤ серед молодого покол≥нн¤, недостатньою к≥льк≥стю квал≥ф≥кованих медичних, педагог≥чних та соц≥альних прац≥вник≥в, здатних ефективно протисто¤ти поширенню кур≥нн¤, низьким р≥внем ≥нформуванн¤ населенн¤ про ризики ≥ шк≥длив≥ насл≥дки кур≥нн¤, недоступн≥стю дл¤ переважноњ б≥льшост≥ ос≥б, що вживають тютюн, препарат≥в, що допомагають позбутис¤ тютюновоњ залежност≥.

¬ ”крањн≥ заборонено розм≥щувати рекламу тютюнових вироб≥в у рад≥о- ≥  телепрограмах, частково у друкованих засобах масовоњ ≥нформац≥њ, поблизу навчальних заклад≥в тощо. ѕроте дедал≥ част≥ше провод¤тьс¤ рекламн≥ акц≥њ у вигл¤д≥ роз≥грашу таких приз≥в, що фактично заохочують до вживанн¤ тютюнових вироб≥в.

÷≥нова та податкова пол≥тика щодо тютюнових вироб≥в залишаЇтьс¤ недосконалою. Ќа сьогодн≥ акцизний зб≥р на тютюнов≥ вироби в ”крањн≥ Ї одним ≥з найнижчих у ™вроп≥. ” той же час акцизний зб≥р Ї ≥нструментом впливу держави на споживанн¤ товар≥в, шк≥дливих дл¤ здоровТ¤.

«а даними опитувань, дв≥ третини ос≥б, що вживають тютюн, хочуть припинити курити, але не можуть зробити цього без медичноњ допомоги. «а даними виб≥ркових досл≥джень ≤нституту кард≥олог≥њ ≥мен≥ академ≥ка
ћ. ƒ. —тражеска јкадем≥њ медичних наук, таку допомогу пропонують час в≥д часу лише 12,7 в≥дсотка с≥мейних л≥кар≥в, терапевт≥в, кард≥олог≥в та ≥нших спец≥ал≥ст≥в, а 9,9 в≥дсотка з них робл¤ть це пост≥йно. –азом з тим спостер≥гаЇтьс¤ поширенн¤ кур≥нн¤ серед медичних прац≥вник≥в: курить
43,4 в≥дсотка чолов≥к≥в ≥ 15 в≥дсотк≥в ж≥нок. «аруб≥жними досл≥дженн¤ми доведено, що так≥ прац≥вники значно менше надають допомогу курц¤м з метою позбавленн¤ тютюновоњ залежност≥.

 р≥м того, значною перешкодою у запоб≥ганн≥ кур≥нню серед д≥тей та молод≥ Ї висока поширен≥сть кур≥нн¤ серед педагог≥в, виховател≥в.

—в≥товий досв≥д св≥дчить, що посл≥довна комплексна державна пол≥тика, спр¤мована на зм≥цненн¤ здоровТ¤ населенн¤ шл¤хом зниженн¤ р≥вн¤ поширенн¤ кур≥нн¤, створенн¤ безпечного дл¤ житт¤ ≥ здоровТ¤ довк≥лл¤ даЇ вагом≥ позитивн≥ результати. ѕроте на даний час ”крањна залишаЇтьс¤ серед небагатьох крањн ™вропи, ¤к≥ не вживають заход≥в до розвТ¤занн¤ проблеми тютюнокур≥нн¤ програмним методом.

—л≥д зазначити, що проблему зменшенн¤ шк≥дливого впливу тютюну на здоровТ¤ населенн¤ неможливо розвТ¤зати лише зусилл¤ми ћќ« у звТ¤зку з тим, що дл¤ цього необх≥дно провести осв≥тн≥, соц≥альн≥, ≥нформац≥йн≥, економ≥чн≥, законодавч≥ та ≥нш≥ заходи за участю центральних та м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади, орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, а також громадських орган≥зац≥й.

ќсновою дл¤ проведенн¤ широкоњ загальнодержавноњ роботи, спр¤мованоњ на зменшенн¤ шк≥дливого впливу тютюну на здоровТ¤ населенн¤, Ї «акон ”крањни Уѕро заходи щодо попередженн¤ та зменшенн¤ вживанн¤ тютюнових вироб≥в ≥ њх шк≥дливого впливу на здоровТ¤ населенн¤Ф, прийн¤тий у 2005 роц≥, та –амкова конвенц≥¤ ¬ќќ« ≥з боротьби проти тютюну, ¤ку ”крањна ратиф≥кувала 15 березн¤ 2006 року.

 

 

ћета ѕрограми

ћетою ѕрограми Ї забезпеченн¤ збереженн¤ та зм≥цненн¤ здоровТ¤ населенн¤, захисту в≥д насл≥дк≥в споживанн¤ тютюну ≥ впливу тютюнового диму, м≥н≥м≥зац≥њ соц≥альних, еколог≥чних та економ≥чних насл≥дк≥в тютюнокур≥нн¤ шл¤хом проведенн¤ заход≥в боротьби проти тютюну на нац≥ональному та м≥сцевому р≥вн≥.

¬изначенн¤ оптимального вар≥анта розвТ¤занн¤ проблеми

ѕрот¤гом останн≥х рок≥в в ”крањн≥ з метою розвТ¤занн¤ проблеми поширенн¤ вживанн¤ тютюну зд≥йснювалис¤ так≥ заходи:

проведенн¤ належного ≥нформуванн¤ споживач≥в, особливо д≥тей та п≥дл≥тк≥в, про шк≥длив≥сть тютюнових вироб≥в;

наданн¤ допомоги у л≥куванн≥ тютюновоњ залежност≥, у тому числ≥ ≥з залученн¤м медичних установ ≥ заклад≥в ус≥х форм власност≥;

поступове п≥двищенн¤ ставок акцизного збору на тютюнов≥ вироби;

обмеженн¤ реклами тютюнових вироб≥в;

зд≥йсненн¤ виб≥ркового контролю за вживанн¤м тютюнових вироб≥в у громадських та на робочих м≥сц¤х без застосуванн¤ суворих санкц≥й до порушник≥в.

як св≥дчать досв≥д ≥нших крањн ≥ результати зд≥йсненн¤ зазначених заход≥в в ”крањн≥, такий вар≥ант не лише не спри¤Ї розвТ¤занню проблеми тютюнокур≥нн¤, а, навпаки, призводить до њњ загостренн¤.

¬ар≥антом ефективного розвТ¤занн¤ зазначеноњ проблеми Ї зд≥йсненн¤ комплексу таких заход≥в:

проведенн¤ ц≥леспр¤мованоњ проф≥лактичноњ роботи серед широких верств населенн¤, особливо серед д≥тей та молод≥, з метою п≥двищенн¤ р≥вн¤ по≥нформованост≥ про шк≥дливий вплив тютюнокур≥нн¤ на здоровТ¤, токсичн≥ речовини тютюнового диму, методи припиненн¤ вживанн¤ тютюну;

створенн¤ системи наданн¤ допомоги у припиненн≥ вживанн¤ тютюну ≥ забезпеченн¤ л≥куванн¤ тютюновоњ залежност≥ з в≥дпов≥дним навчанн¤м медичних прац≥вник≥в;

щор≥чне п≥двищенн¤ ставок акцизного збору на тютюнов≥ вироби з метою забезпеченн¤ зростанн¤ реальних ц≥н на так≥ вироби з одночасним вжитт¤м заход≥в дл¤ л≥кв≥дац≥њ вс≥х форм незаконноњ торг≥вл≥ тютюновими виробами;

встановленн¤ заборони щодо:

- поширенн¤ будь-¤коњ реклами тютюнових вироб≥в, зокрема шл¤хом наданн¤ њх виробниками спонсорськоњ допомоги, стимулюванн¤ продажу таких вироб≥в;

- кур≥нн¤ у громадських та на робочих м≥сц¤х.

¬иконанн¤ зазначеного комплексу заход≥в в≥дпов≥датиме положенн¤м –амковоњ конвенц≥њ ¬ќќ« ≥з боротьби проти тютюну ≥ дасть змогу суттЇво знизити р≥вень поширенн¤ вживанн¤ тютюнових вироб≥в та в≥дпов≥дно р≥вень захворюваност≥ ≥ смертност≥, спричинених вживанн¤м тютюну або впливом тютюнового диму.

Ўл¤хи ≥ способи розвТ¤занн¤ проблеми,
строк виконанн¤ ѕрограми

–озвТ¤занн¤ проблеми можливе шл¤хом зд≥йсненн¤ комплексу заход≥в двома етапами.

Ќа першому етап≥ (2008Ч2010 роки) необх≥дно:

удосконалити нормативно-правову базу;

розробити програми п≥дготовки ≥ п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ медичних, фармацевтичних, соц≥альних та педагог≥чних прац≥вник≥в ≥ кер≥вник≥в, ¤к≥ забезпечують зд≥йсненн¤ заход≥в щодо запоб≥ганн¤ ≥ зменшенн¤ обс¤г≥в вживанн¤ тютюнових вироб≥в та л≥куванн¤ тютюновоњ залежност≥;

включити до програм п≥дготовки медичних, фармацевтичних, соц≥альних ≥ педагог≥чних прац≥вник≥в вивченн¤ питань застосуванн¤ засоб≥в ≥ вжитт¤ заход≥в дл¤ проф≥лактики та припиненн¤ вживанн¤ тютюнових вироб≥в;

≥нформувати населенн¤ про небезпеку дл¤ здоровТ¤, повТ¤зану з вживанн¤м тютюну, ≥ вплив тютюнового диму, його негативн≥ економ≥чн≥ та еколог≥чн≥ насл≥дки, шк≥длив≥ речовини та ≥нгред≥Їнти, що м≥ст¤тьс¤ у склад≥ тютюнових вироб≥в та вид≥л¤ютьс¤ з тютюновим димом, а також переваги припиненн¤ вживанн¤ тютюну ≥ здорового способу житт¤;

розробити механ≥зм координац≥њ роботи центральних орган≥в виконавчоњ влади у сфер≥ проф≥лактики тютюнокур≥нн¤ серед широких верств населенн¤, особливо серед д≥тей та молод≥, з метою п≥двищенн¤ р≥вн¤ по≥нформованост≥ про шк≥дливий вплив тютюну на здоровТ¤;

забезпечити проведенн¤ заход≥в з д≥агностики, проф≥лактики та л≥куванн¤ тютюновоњ залежност≥, в≥дпов≥дного консультуванн¤;

ознайомити медичних прац≥вник≥в заклад≥в охорони здоровТ¤ ус≥х форм власност≥ з методами наданн¤ особам, ¤к≥ бажають позбутис¤ залежност≥ в≥д вживанн¤ тютюнових вироб≥в, в≥дпов≥дноњ л≥кувально-проф≥лактичноњ допомоги, а також розробити та впровадити у практику роботи стандарти ¤кост≥ наданн¤ такоњ допомоги.

Ќа другому етап≥ (2010Ч2012 роки) передбачаЇтьс¤:

створити нац≥ональну систему мон≥торингу та еп≥дем≥олог≥чного нагл¤ду за вживанн¤м тютюну;

запровадити систему обл≥ку ос≥б, ¤к≥ кур¤ть ≥ звернулис¤ за допомогою до заклад≥в охорони здоровТ¤ ус≥х форм власност≥;

проводити науков≥ досл≥дженн¤ щодо запоб≥ганн¤ ≥ зменшенн¤ обс¤г≥в вживанн¤ тютюнових вироб≥в, л≥куванн¤ залежност≥ в≥д њх вживанн¤;

забезпечити участь у сп≥впрац≥ з в≥дпов≥дними м≥жнародними орган≥зац≥¤ми з питань контролю та протид≥њ протиправному об≥гу тютюнових вироб≥в дл¤ зд≥йсненн¤ сп≥льних заход≥в щодо запоб≥ганн¤ поширенню вживанн¤ тютюнових вироб≥в та боротьби з тютюнокур≥нн¤м.

ќч≥куван≥ результати виконанн¤ ѕрограми,
визначенн¤ њњ ефективност≥

¬иконанн¤ ѕрограми дасть змогу:

зменшити обс¤ги вживанн¤ тютюнових вироб≥в ≥ знизити р≥вень поширенн¤ тютюнокур≥нн¤ в ”крањн≥;

п≥двищити р≥вень по≥нформованост≥ населенн¤ про негативний вплив кур≥нн¤ тютюнових вироб≥в на здоровТ¤;

знизити р≥вень попиту на зазначен≥ вироби;

пол≥пшити ¤к≥сть наданн¤ медичноњ допомоги у л≥куванн≥ тютюновоњ залежност≥, що зб≥льшить питому вагу ос≥б, ¤к≥ в≥дмовилис¤ в≥д кур≥нн¤, вдв≥ч≥;

зменшити обс¤ги незаконноњ торг≥вл≥ тютюновими виробами;

знизити р≥вень захворюваност≥ та смертност≥ в≥д хвороб, повТ¤заних ≥з вживанн¤м тютюну або впливом тютюнового диму;

зб≥льшити тривал≥сть житт¤ населенн¤;

знизити показники впливу тютюнового диму на здоровТ¤ населенн¤;

отримувати додатков≥ надходженн¤ до державного бюджету в результат≥ зб≥льшенн¤ акцизного збору на тютюнов≥ вироби.

ѕрограма повинна передбачати створенн¤ з використанн¤м досв≥ду ≥нших крањн системи мон≥торингу стану розвТ¤занн¤ проблеми тютюнокур≥нн¤.

” результат≥ стаб≥л≥зац≥њ еп≥дем≥чноњ ситуац≥њ оч≥куЇтьс¤ зменшенн¤ видатк≥в з державного бюджету, передбачених дл¤ л≥куванн¤ спричинених вживанн¤м тютюну хвороб.

ќц≥нка ф≥нансових, матер≥ально-техн≥чних ≥
трудових ресурс≥в, необх≥дних дл¤ виконанн¤ ѕрограми

‘≥нансуванн¤ ѕрограми зд≥йснюЇтьс¤ в межах видатк≥в, передбачених у державному бюджет≥, у бюджетах јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, областей, мм.  иЇва та —евастопол¤, а також за рахунок ≥нших джерел.

ќбс¤г ф≥нансуванн¤ ѕрограми з державного бюджету, бюджет≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, областей, мм.  иЇва та —евастопол¤ визначаЇтьс¤ щороку виход¤чи з конкретних завдань та реальних можливостей.

 оординац≥ю заход≥в ѕрограми та њх мон≥торинг забезпечуЇ ћќ«.

ƒл¤ виконанн¤ ѕрограми також залучатиметьс¤ м≥жнародна ≥нформац≥йна, науково-техн≥чна та ф≥нансова допомога в≥дпов≥дно до положень –амковоњ конвенц≥њ ¬ќќ« ≥з боротьби проти тютюну.

horizontal rule

http://adic-ukraine.narod.ru /coalition/

Hosted by uCoz